SUMMER นี้ หนีร้อน มาให้เลือด
*** 9 - 16 เมษายน 2567
ใส่เสื้อฮาวายลายดอก มาบริจาคโลหิต
กับโครงการ "แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต"
สำรองคงคลังให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์

* รับของที่ระลึกสุดพิเศษ *
เสื้อยืด "Blood Donation Give Blood Save Life"
ใส่ช่วงสงกรานต์ สดใสเบิกบาน สนุก สุขใจ.... เมื่อให้โลหิต

บริจาคโลหิตได้ที่
- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
- หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่ง
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ
- โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพฯ 8 แห่ง

- หรือคลิก https://shorturl.asia/E3G62
เพื่อเช็คสถานที่บริจาคโลหิตในโครงการฯ

#บริจาคโลหิต
#บริจาคเลือด
#หนีร้อนมาให้เลือด
#ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
#วันหยุดยาว