เนื่องในวันครบรอบ MCOT อสมท. คู่สังคมไทย เข้าสู่ปีที่ 72 "พี่หน่อง อรุโณชา" ร่วมแสดงความยินดี และสมทบทุน "มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชอุปถัมภ์"

     เนื่องในวันครบรอบ MCOT อสมท. คู่สังคมไทย เข้าสู่ปีที่ 72 "พี่หน่อง อรุโณชา" ร่วมแสดงความยินดี และสมทบทุน "มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชอุปถัมภ์" เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

     ขอให้ MCOT อสมท. อยู่เคียงคู่คนไทย เป็นสื่อที่สร้างความเชื่อมั่น และผูกพันกันอย่างนี้ตลอดไป