4.06.23 งาน DENIM FEST @เซ็นทรัล บางนา #bommu #ชาวมุ

รวมพลหลังจบงาน
จุดรวมพล : บริเวณที่จัดงาน
*งดรับของขวัญ*