แม่นายหน่อง คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดคุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

     สุขสันต์วันเกิด คุณสาระ ล่ำซำ ค่ะ
     "แม่นายหน่อง คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์" ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด คุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)